Аудиокниги

Аудиокниги на татарском языке

Исхакый Гаяз - Ике елдан соң инкыйраз

Бу китапка ӘдипнеҢ тӨрле елларда иҖат иткӘн биш проза ҺӘм сӘхнӘ ӘсӘре тупланды.

Марсель Галиев - Шигырьләр

Әлеге аудиокитапта шагыйрьнеҢ иҢ танылган шигырьлӘре туплап бирелде.

Нур Баян - Шигырьләр

Әлеге аудиокитапта шагыйрьнеҢ иҢ танылган шигырьлӘре туплап бирелде.

Гамил Афзал - Шигырьләр

Әлеге аудиокитапта шагыйрьнеҢ иҢ танылган шигырьлӘре туплап бирелде.

Рәдиф Гаташ - Шигырьләр (читает автор)

Әлеге аудиокитапта шагыйрьнеҢ иҢ танылган шигырьлӘре туплап бирелде.

Шәүкәт Галиев - Шәвәли шуклыгы

Җыентыкта кҮренекле балалар язучысы, Татарстан РеспубликасыныҢ халык шагыйре ШӘҮкӘт Галиевнең шигырьләре тупланган. Маҗараларга корылган һәм балаларга аңлаешлы , җиңел тел белән язылган...

Рәдиф Гаташ - Шигырьләр

Әлеге аудиокитапта шагыйрьнеҢ иҢ танылган шигырьлӘре туплап бирелде.

Марсель Галиев - Шигырьләр (читает автор)

Әлеге аудиокитапта шагыйрьнеҢ иҢ танылган шигырьлӘре туплап бирелде.

Шәүкәт Галиев - Шигырьләр

Әлеге аудиокитапта шагыйрьнеҢ иҢ танылган шигырьлӘре туплап бирелде.

Рөстәм Мингалим - Шигырьләр

Әлеге аудиокитапта шагыйрьнеҢ иҢ танылган шигырьлӘре туплап бирелде.

Гөлшат Зәйнашева - Шигырьләр

Әлеге аудиокитапта шагыйрьнеҢ иҢ танылган шигырьлӘре туплап бирелде.

Гәрәй Рәхим - Шигырьләр (читает автор)

Әлеге аудиокитапта шагыйрьнеҢ иҢ танылган шигырьлӘре туплап бирелде.

Фәиз Зөлкарнәй - Шигырьләр

Әлеге аудиокитапта шагыйрьнеҢ иҢ танылган шигырьлӘре туплап бирелде.