Аудиокниги

Аудиокниги слушать онлайн бесплатно

Мухаммет Магдеев - Кеше китә - җыры кала

«Татар прозасы» сериясеннӘн дӨнья кҮргӘн алтынчы китапта Татарстан РеспубликасыныҢ халык язучысы, Г. Тукай

Гомәр Бәширов - Туган ягым – яшел бишек

«Татар прозасы» сериясеннӘн дӨнья кҮргӘн дҮртенче китапта Татарстан РеспубликасыныҢ халык язучысы, Г. Тукай исемендӘге

Равил Фәйзуллин - Шигырьләр 2

Әлеге аудиокитапта шагыйрьнеҢ иҢ танылган шигырьлӘре туплап бирелде.

Рәдиф Гаташ - Шигырьләр 3

Әлеге аудиокитапта шагыйрьнеҢ иҢ танылган шигырьлӘре туплап бирелде.

Нурихан Фәттах - Сызгыра торган уклар

КҮренекле язучы Нурихан ФӘттахныҢ «Сызгыра торган уклар»

Равил Фәйзуллин - Шигырьләр 1

Әлеге аудиокитапта шагыйрьнеҢ иҢ танылган шигырьлӘре туплап бирелде.

Фәнис Яруллин - Соңгы балкыш

Гомер буе бакча ҮстерергӘ хыялланган, алмагачларныҢ тӨрле сортларын ҮстергӘн, соҢыннан бакчасын нефтьчелӘр харап итеп ташлаганга тӨшенкелеккӘ бирелгӘн МӨслӘх карт тагын бакча ҮстерӘ....

Фәнис Яруллин - Яралы күңел

Әлеге ӘсӘр шӘфкать туташы булып эшлӘҮче ҺӘм Үзен ямьсез дип санаучы ХадиянеҢ бер егеткӘ гашыйк булып, аныҢ тарафыннан алдануы турында.

Фәнис Яруллин - Яшел үтраү хуҗалары

Бу яшел утрауга моҢарчы беркем игътибар итмӘгӘн иде. Равия, ЗӘйтҮн, ХӘйдӘр ҺӘм башка балалар, аны “ачып”, Үз тырышлыклары белән ял итҮ урынына ӘверелдерделӘр. ЛӘкин бу бик ҖиҢел генӘ булмады....

Фәнис Яруллин - Фаҗига

Әти-ӘнилӘренеҢ балалары язмышын корырга Җыенуы, аныҢ ҮзенеҢ телӘк-ниятлӘренӘ колак салырга телӘмӘве нинди фаҖигалӘргӘ китерергӘ мӨмкин – ӘсӘр шул хакта.

Народное творчество (Фольклор) - Сказки народов Татарстана

Әлеге китапта Татарстанда яшӘҮче халыкларныҢ йӨзек кашы булырдай, буыннан буынга ӘкиятлӘре урын алды.

Фәнис Яруллин - Язмышлар язылганда

КилӘчӘккӘ юлны ничек сайларга? Әти-Әни кушуы буенча эшлӘргӘме, ҺӨнӘреҢне Үз телӘгеҢӘ карап сайларгамы? ӨлкӘннәр бездӘн нӘрсӘ кӨтӘ? Алар ҺӘрвакыт хаклымы? ЯшҮсмерлӘр турындагы Әлеге ӘсӘр...

Evelin Veermets - MULL 22: Helena Kukk

Tänases saates on külas fotograaf Helena Kukk, rohkem ehk tuntud kui Kukeke Klõpsutab! Olen Helenat hinnanud ja imetlenud fotograafina juba pikalt, aga pärast tänase saate salvestust tundsin, et Helenas on veel nii nii palju imetlusväärseid mõtteid, väärtusi, ellusuhtumist ja hoiakuid! Jutustame saatest sellest, kuidas hobist võiks...